Ahmed al- Shahawi Ahmed al-Shahawi

(Egypte, 1960) publiceerde tien dichtbundels en werkt voor de Egyptische krant al- Ahram. Daarnaast is hij hoofdredacteurvan het weekblad Nisf ad-Doenya. Zijn jongst verschenen bundel uit 2003 Aanbevelingen inzake de hartstocht van vrouwen is een verzameling van 255 prozagedichten over de liefde en de plaats van de liefde binnen het mystieke denken van de islam. In Egypte oordeelde men dat zijn laatste bundel obsceen was en er werd een fatwa over het werk uitgesproken.
12 juni / 14 juni, 21.30 uur / 18 juni

'Jij hebt ervaring. Houd het stil, want dat is een teken van liefde.'