Willem Jan  Otten Willem Jan Otten

(Nederland, 1951) is niet alleen dichter maar ook essayist, romancier en toneelschrijver. Hij schrijft over grote, universele onderwerpen als leven, dood, geloof, oorsprong en doel van het bestaan. Zijn poŽzie is helder en muzikaal en heeft tegelijkertijd een sterk essayistische inslag. Van zijn hand verschenen tot nu toe acht dichtbundels, waarvan de laatste Op de hoge in 2003.
12 juni / 15 juni, 20.00 uur / 17, 18 juni

'Ik sliep beslist en iets sprak door mij heen / en zei: je leven is van mij.'