Hans  Tentije Hans Tentije

(Nederland, 1944) heeft acht dichtbundels op zijn naam staan, waarvan de laatste Wat het licht doet in 2003 verscheen. Over hem merkte Cyrille Offermans op dat hij de geheimen van het bestaan zoekt in het zintuiglijk ervaarbare. Zijn 'pure' poŽzie wordt gekenmerkt door een koppig verlangen iets bloot te leggen wat bedolven raakte.
12 juni / 16 juni, 20.00 uur / 17 juni

'bij de jongste dag zoek je je gezicht / tussen dat van de vele, vele verdoemden - / je vindt het niet, vooralsnog'