Bewerkingen en interpretaties

In de bloemlezing Modern Poems on the Bible (1994) is een groot aantal gedichten bijeengebracht dat op enigerlei wijze geďnspireerd is op bijbelse passages. Samensteller David Curzon beschouwt de gedichten in deze bundel als een moderne invulling van de aloude Joodse traditie ‘midrasj’: de interpretatie van een commentaar op een gedeelte van de Thora. Voorop staat daarbij dat de uitleg een mogelijkheid onder andere is en geen definitieve interpreatie. Dat is, aldus Curzon, ook wat in veel poëzie gebeurt: het gedicht ‘De vrouw van Lot’ van Anna Achmatova bijvoorbeeld, toont een andere dan de gebruikelijke zienswijze op het omkijken van Lot’s vrouw, en in ‘De dood van Mozes’ laat Rainer Maria Rilke’ zien hoe Mozes gestorven zou kunnen zijn. Tijdens het programma ‘Bewerkingen en interpretaties’ zullen de dichters Mark Boog (Nederland), Willem Jan Otten (Nederland), Don Paterson (Schotland), Yi Won (Zuid-Korea) en anderen hun bewerkingen voordragen van passages uit heilige boeken. Het Hooglied zal in het Hebreeuws ten gehore worden gebracht door Ruben Verhasselt en Marie-José Wijntjes. De avond wordt ingeleid en gepresenteerd door Geert van Istendael.

17 juni, 20.00 uur