Verdediging van de poëzie door Antjie Krog

De lezing ter ‘Verdediging van de poëzie’ behoort tot een van de tradities van het Poetry International Festival. Dit jaar zal de Zuid- Afrikaanse dichteres Antjie Krog de taak op zich nemen.

Antjie Krog (1952) debuteerde op achttienjarige leeftijd als dichter en publiceert sindsdien naast poëzie ook proza en non-fictie. In Zuid-Afrika, en evenzeer daarbuiten, is Krog inmiddels uitgegroeid tot auteur van grote betekenis. De poëzie van Krog is hard en meedogenloos, liefdevol en ontroerend. ‘De aantrekkingskracht van poëzie op mij was aanvankelijk klank,’ vertelde Antjie Krog in een interview met Alfred Schaffer, en muziek en klank zijn essentieel in haar gedichten. In ‘Schrijfode’ uit Kleur komt nooit alleen (2002) staat te lezen: ‘ik grijp in het ongegronde donker grondelings rond / om mijn stem te vinden / om het geluid van het gedicht te horen / de regel die zacht van ergens openspat’.
Haar werk toont een sterke verbondenheid met de politieke en maatschappelijke situatie in Zuid-Afrika, en het hele Afrikaanse continent. Midden jaren negentig deed Krog verslag van de zittingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in haar land. Haar ervaringen met de commissie verwerkte ze in De kleur van je hart. In Kleur komt nooit alleen zijn enkele van de gruwelijke bekentenissen bewerkt tot gedicht. Ze zijn illustratief voor Krogs idee dat de poëzie een plaats moet zijn voor het volledig leven, voor de liefde, voor de strijd, voor de ochtenddauw en de stront.

Verdediging van de poëzie 14 juni, 20.00 uur

Antjie Krog leest haar poëzie 12 juni, 20.00 uur