Poetry in the Afternoon

Op de doordeweekse festivaldagen zal journalist Onno Blom in gesprek gaan met lezers van heilige boeken. Aan de hand van een door hun gekozen fragment uit de koran, de bijbel, de thora of een ander heilig boek zullen zij ingaan op het poëtische karakter van de tekst. De gesprekken kunnen gaan over het Hooglied of over de poëzie in het islamitische scheppingsverhaal, maar ook over de meer verborgen lyriek, passages die op het eerste gezicht weinig poëtisch lijken, maar die dat bij nauwkeurige lezing zeker blijken te zijn. Ook bewerkingen van religieuze teksten en de discussies daaromtrent kunnen aan bod komen.
De gekozen fragmenten zullen worden voorgedragen door studenten van de Toneelschool Arnhem. De geïnterviewden zijn dichter Ahmed al-Shahawi en webredacteur Norddine Zouitni, de dichters Willem Jan Otten en Julius Chingono, webredacteur Arundhathi Subramaniam en hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies Irene Zwiep. De programma's zijn gratis toegankelijk en vinden bij mooi weer plaats in de tuin van Schouwburgcafé Floor.

14 t/m 17 juni, 16.00 uur