Oude en nieuwe psalmen

i.s.m. Nederlands Bijbelgenootschap

‘De honderdvijftig Psalmen samen zijn een van de rijkste poëziebundels uit de wereldliteratuur,’ schreef Kees Fens in Parmentier. Het tijdschrift vroeg zo’n tien jaar geleden enkele Nederlandstalige dichters een nieuwe psalm te schrijven. Zij plaatsten zich daarmee in een lange traditie. Want de psalm als literaire vorm bestond, zo is te lezen in The Literary Guide to the Bible van Robert Alter en Frank Kermode, al lang voor dat de Hebreeuwse psalmen werden geschreven.
Ook naar inhoud hebben de psalmen eeuwenlang, in de meest uiteenlopende culturen als inspiratiebron voor dichters gediend. Dat zal mede komen doordat de psalmen veel meer zijn dan ‘een lyrische samenvatting van het christelijk geloof’. Het zijn evenzeer verwoordingen van de menselijke situatie, ze tonen de mens in wanhoop en twijfel, maar ook in extatische vreugde.

Tijdens het Poetry International Festival zullen oude en nieuwe psalmen klinken. Dichters van het festival Julius Chingono (Zimbabwe), Lloyd Haft (Nederland), Rutger Kopland (Nederland), Mario Montalbetti (Peru), Ramsey Nasr (Nederland) en Tonnus Oosterhoff (Nederland), zullen eigentijdse versies van het genre voordragen. De traditie van de psalm zal worden toegelicht door Oudtestamenticus Harm van Grol. Pieter Oussoren zal enkele nieuwe psalmvertalingen uit zijn ‘Naardense Bijbel’ lezen. Ook zullen psalmen gezongen worden door zuster Christina, kanunnikes van de Emmaus Priorij te Maarssen, en Martin Hoondert. Het programma wordt gepresenteerd door dichter Tom van Deel, die betrokken was bij de psalmvertalingen van de Nieuwe Bijbelvertaling.

13 juni, 21.30 uur