Liederen van de Blauwkraanvogel

Onlangs verscheen de bloemlezing Liederen van de Blauwkraanvogel, met gedichten van bosjesmannen vertaald door de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog. Bosjesmannen - door Hollandse kolonisten aan Kaap de Goede Hoop zo genoemd omdat ze met hun pijl en boog plotseling uit de bosjes tevoorschijn kwamen - is een verzamelnaam voor verschillende stammen.
De dichters uit deze bundel behoorden tot de groep die /Xam sprak, een taal waarvan sinds het eind van de negentiende eeuw geen enkele spreker meer over is en die zich kenmerkt door zijn ‘klik-klanken’. De liederen, gedichten en verhalen van de /Xam werden halverwege de negentiende eeuw voor het eerst op schrift gesteld door de Engelse taalkundige Wilhelm Bleek. Antjie Krog bewerkte het Engelstalige proza uit manuscripten van Bleek en uit enkele andere bronnen tot poëzie. Deze gedichten van bosjesmannen tonen een wereld van sterren, sjamanen en sprekende dieren en hun werk is voor velen in Zuid-Afrika en daarbuiten een inspiratiebron geweest.
In een speciaal programma tijdens Poetry International zal Antjie Krog deze bushmen poetry toelichten en een aantal van de indrukwekkende gedichten voordragen. Uiteenlopend beeldmateriaal zal haar verhaal en de voordracht illustreren.

16 juni, 20.00 uur